Malminkartanon
Weivarit r.y.

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla kunto- ja terveysliikuntaa, harjoitus- ja valmennustoimintaa, ohjaustoimintaa, liikuntatoimintaa eri ikäryhmille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille, muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia, tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä koulutustoimintaa.
2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.  

Ilmoittautuminen
Weivareiden harrastustoimintaan

Siirry ilmoittautumislomakkeelle

Twitter Feed

Viimeisimmät Weivareiden tiedotteet.

Seuraa meitä